Naar de traditie van de orgel/tenor combinaties uit de vijftiger
en zestiger jaren. Bluesy, funky en vooral stevig swingend.
Maar dat kan natuurlijk ook moeilijk anders met zo’n B3.