Buwalde speelde bij deze gelegenheid ook fluit en klarinet.