Dick de Graaf speelde bij deze gelegenheid ook fluit en klarinet