Enschede Jazz Saturday, Deze Brasilfusion groep zal voor een swingend slot van het Enschede Saturday festival zorgen.
Bart Fermie heeft bij deze gelegenheid ook gezongen