Ruud Breuls speelde bij deze gelegenheid ook bugel