Rein de Graaff vertoont en becommentarieert door hem verzamelde video-opnames van beroemde jazzmusici.