Het jazzkafé biedt de mogelijkheid aan iedereen die een instrument bespeelt
dit samen met anderen te doen. Een ritmesectie zorgt voor de continuïteit, en iedereen mag meespelen.