Een stevige hard-bop groep van jonge Duitse en Nederlandse musici
die elkaar op het conservatorium in Hilversum hebben ontmoet.