Het gebruik van de tuba in plaats van de contrabas levert in diverse composities een geheel eigen bijdrage aan het groepsgeluid.