In de serie regionale concerten besteden we met deze Oldenzaalse band weer
aandacht aan Dixieland. Dat kan gezellig worden.