Op deze avond zullen een drietal zeer veelbelovende regionale
Orkesten hun opwachting maken voor het Tor-publiek.
De namen zullen later uitgebereid bekend worden gemaakt.