Het kwartet op tournee ter ere van het twintig jarig bestaan,
waarbij natuurlijk ook de Tor wordt aangedaan.
Dick Vennik speelde bij deze gelegenheid ook fluit