Cool-jazz met vernieuwingsdrang.
De ontwikkeling die Lennie Tristano is begonnen op het gebied
van polyritmiek, reharmonisatie en vrij melodische/harmonische
improvisatie wordt in deze groep op speelse en eigenzinnige
wijze voorgezet.