Kenmerken voor hun muziek is de creativiteit, de dynamiek
en de melodische en lyrische manier van spelen.
Gastsolist: Rob Madna op bugel(!)